دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی

نمایش ۴۶ تا ۵۴ مورد از کل ۵۹ مورد.
تکنیک ها و ترفند های پیشرفته  word

تکنیک ها و ترفند های پیشرفته word

از ۲۴ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷

تکنیک های ارائه متون علمی و فنی و دفاع از پروژه

تکنیک های ارائه متون علمی و فنی و دفاع از پروژه

از ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

فنون مقاله نویسی علمی  پژوهشی

فنون مقاله نویسی علمی پژوهشی

از ۱۹ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۷

آشنایی با آزمون های رشد حرکتی PEABODY۲

آشنایی با آزمون های رشد حرکتی PEABODY۲

از ۲۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۷

آشنایی با آزمون های رشد حرکتی MABC۲

آشنایی با آزمون های رشد حرکتی MABC۲

از ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

زبان انگلیسی گردشگری

زبان انگلیسی گردشگری

از ۰۷ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۷ آذر ۱۳۹۷

فرهنگ و حقوق و شهروندی و حق بر شهر

فرهنگ و حقوق و شهروندی و حق بر شهر

از ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه های شهری

ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه های شهری

از ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۱ شهریور ۱۳۹۷