دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی

نمایش ۴۶ تا ۵۴ مورد از کل ۸۱ مورد.
روش های پژوهش کیفی

روش های پژوهش کیفی

از ۲۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۵ مهر ۱۳۹۷

مدیریت پروژه رسانه ای

مدیریت پروژه رسانه ای

از ۲۷ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۷

رسانه ها و بیماری ایدز

رسانه ها و بیماری ایدز

از ۲۸ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷

مدیریت  شبکه های علمی  و شبکه تحقیقات مندلی

مدیریت شبکه های علمی و شبکه تحقیقات مندلی

از ۰۸ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۸ آبان ۱۳۹۷

روش های ارزیابی عملکرد سازمان ها

روش های ارزیابی عملکرد سازمان ها

از ۲۸ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷

آموزش پایگاه داده SQL

آموزش پایگاه داده SQL

از ۱۹ آبان ۱۳۹۷ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۷