دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی

نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵۹ مورد.
#عنوانتاریخآخرین مهلت ثبت نامدسته 
1مقاله نویسی و شیوه های استخراجاز ۰۶ دی ۱۳۹۷ تا ۰۶ دی ۱۳۹۷۰۶ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰علوم انسانیمشاهده
2کارگاه پروپوزال و مقاله‌ نویسیاز ۱۹ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷۱۸ آذر ۱۳۹۷ | ۱۷:۰۰علوم انسانیمشاهده
3بازآفرینی شهریاز ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷۱۰ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۱علوم انسانیمشاهده
4کارگاه عملی ۲روزه آموزش طراحی تمرینات در آب با رویکرد ارتقاء سلامت و عملکرد عصبی عضلانیاز ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ تا ۰۳ بهمن ۱۳۹۷۲۹ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰علوم انسانیمشاهده
5کارگاه راهنمای استفاده از مکمل های ورزشیاز ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷۰۹ آذر ۱۳۹۷ | ۱۸:۰۰علوم انسانیمشاهده
6دوره نسخه نویسی تمرینی با رویکرد افزایش و کاهش وزناز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۷۰۹ آذر ۱۳۹۷ | ۱۸:۰۰علوم انسانیمشاهده
7فن ترجمهاز ۲۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۷ دی ۱۳۹۷۳۰ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰علوم انسانیمشاهده
8کارگاه EPTاز ۱۵ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۷۱۵ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰علوم انسانیمشاهده
9موسیقی شعر و ارتباط آن با ساختار و محتوااز ۰۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۶ دی ۱۳۹۷۲۴ آبان ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۴علوم انسانیمشاهده
10کارگاه کینزیوتیپاز ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷۳۰ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
11کارگاه ماساژ ورزشیاز ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۷۳۰ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۰علوم انسانیمشاهده
12آموزش کتیبه های پهلویاز ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰علوم انسانیمشاهده
13آموزش زبان یونانیاز ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰علوم انسانیمشاهده
14آموزش خط سریانیاز ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰علوم انسانیمشاهده
15آموزش خط ختنیاز ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰علوم انسانیمشاهده
16آموزش خط سغدیاز ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷نا محدودعلوم انسانیمشاهده
17آموزش خط یونانیاز ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰علوم انسانیمشاهده
18آموزش زبان بلخیاز ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰علوم انسانیمشاهده
19آموزش زبان پهلویاز ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷نا محدودعلوم انسانیمشاهده
20آموزش فارسی میانه و خط پهلویاز ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰علوم انسانیمشاهده
21آموزش اوستاییاز ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰علوم انسانیمشاهده
22آموزش فارسی باستان خط میخیاز ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰علوم انسانیمشاهده
23آموزش زبان های سنسکریتاز ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰علوم انسانیمشاهده
24روش های پژوهش کیفیاز ۲۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۵ مهر ۱۳۹۷نا محدودعلوم انسانیمشاهده
25مدیریت پروژه رسانه ایاز ۲۷ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۷نا محدودعلوم انسانیمشاهده
26رسانه ها و بیماری ایدزاز ۲۸ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷نا محدودعلوم انسانیمشاهده
27برنامه سازی رادیویی با توجه به تئوری های رسانهاز ۲۳ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۳ مهر ۱۳۹۷نا محدودعلوم انسانیمشاهده
28مدیریت شبکه های علمی و شبکه تحقیقات مندلیاز ۰۸ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۸ آبان ۱۳۹۷نا محدودعلوم انسانیمشاهده
29ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی:با استفاده از استراتژی های علم سنجیاز ۰۱ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۱ آبان ۱۳۹۷نا محدودعلوم انسانیمشاهده
30چگونه در فضای مجازی کسب و کار خوب پیدا کنیم؟از ۲۴ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۷نا محدودعلوم انسانیمشاهده