دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۴۷ مورد.
کار آفرینی خرد

کار آفرینی خرد

از ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

جیره نویسی آبزیان با نرم افزار

جیره نویسی آبزیان با نرم افزار

از ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه spss

کارگاه spss

از ۰۵ تیر ۱۳۹۸ تا ۰۶ تیر ۱۳۹۸

آشنایی با فرآیند تدوین پروپوزال

آشنایی با فرآیند تدوین پروپوزال

از ۲۵ دی ۱۳۹۷ تا ۲۶ دی ۱۳۹۷

پیشرفت‌های اخیر در صنعت آبزی پروری

پیشرفت‌های اخیر در صنعت آبزی پروری

از ۲۶ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۷