دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۵۰ مورد.
کار آفرینی خرد

کار آفرینی خرد

از ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی

کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی

از ۲۰ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸

جیره نویسی آبزیان با نرم افزار

جیره نویسی آبزیان با نرم افزار

از ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

مدلسازی آلودگی هوا (AERMOD)

مدلسازی آلودگی هوا (AERMOD)

از ۲۳ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

کارگاه spss

کارگاه spss

از ۰۵ تیر ۱۳۹۸ تا ۰۶ تیر ۱۳۹۸

آشنایی با فرآیند تدوین پروپوزال

آشنایی با فرآیند تدوین پروپوزال

از ۲۵ دی ۱۳۹۷ تا ۲۶ دی ۱۳۹۷