ارتباط با ما

آدرس: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان بلوک آموزشی 1، طبقه ششم،اتاق 607 و 608، مرکز آموزش های آزاد و مهارتی

تلفن تماس : ۴۴۸۶۵۲۹۰ - ۴۴۸۶۵۲۹۳ داخلی ۳۱۰۹-۳۱۰۸


برگزاری کلاس ها: ساختمان دکتر حبیبی(کتابخانه مرکزی) طبقه همکف بلوک A 


کد پستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵ 
صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۷۷۵
پست الکترونیکی: training@srbiau.ac.ir